update DOE

31-01-2018

DOE communiceert regelmatig met het bedrijfsleven, onderwijs/wetenschap en overheid om zodoende de beweging van verduurzaming aan te jagen.

We zijn alweer een maand verder in 2018 en op het gebied van verduurzaming is alweer heel wat gebeurd. Ik denk aan de groei in het aantal geïnstalleerde zonnepanelen, mooie waterstofontwikkelingen met Akzo en Gasunie maar ook de ellende voor de Groningers. Er moet nog een hoop gebeuren.

DOE is vorig jaar, na een periode van voorbereiding, praktisch aan de gang gegaan. We hebben ervaren dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan perspectief, focus en voorbeelden. Er is al heel wat bereikt maar hoe verbinden we het een met het ander zodat we kunnen gaan versnellen? DOE helpt bij het verbinden van deze partijen: ondernemers die al gemotiveerd zijn iets te doen aan verduurzamen van hun business. De nieuwe aanpak is spannend maar noodzakelijk. De inzet voor de komende maanden zijn bedrijventerreinen waar we bewegingen willen opstarten waarmee ondernemers zelf aan de gang kunnen gaan. Via regelmatige mails wil ik je graag op de hoogte houden van de DOE-ontwikkelingen in onze regio.

 • Eind 2017 heeft DOE haar ambities voor 2018 vastgesteld. Met de leden van de initiatiefgroep (gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel namens ook de andere gemeente uit het stedelijk gebied, VNO-NCW, HTC, TNO, Fontys en de TU/e) wordt in de komende weken verder gewerkt aan de betrokkenheid van de leden in de realisatie van onze ambitie. Daarnaast zal DOE een formele entiteit gaan vormen inclusief eigen begroting, verantwoordelijkheid en mandaat.
 • Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de DOE-website. Naast algemene informatie over het initiatief DOE zullen er voorbeelden te vinden zijn van voornamelijk lokale ondernemersinitiatieven en projecten op het gebied van verduurzaming.
 • Op 22 februari wordt door VNO-NCW en DOE een duurzaamheidscongres georganiseerd. Sprekers van Philips, ASML, Kuijpers en Nyrstar informeren over hoe zij verduurzaming in hun businessmodel hebben opgenomen. Hierna zal uitgebreid worden ingegaan op vragen van ondernemers en hoe deze met de aanwezigen kunnen worden beantwoord. Wethouder Mary-Ann Schreurs zal tot slot de website van DOE onthullen.
 • Op bedrijventerrein De Hurk is een start gemaakt met de realisatie van de lokale ambities in combinatie met verduurzaming. Zaken als aantrekkelijkheid en gezondheid van het terrein, mobiliteit, energieverbruik en afvalstromen worden door een kernteam van ondernemers vertaald naar een ambitieuze roadmap. Binnen enkele maanden zullen we toewerken naar een visualisatie van de ambitie, een eerlijke analyse van de huidige situatie en de weg die we moeten gaan afleggen. Hiermee rekenen we op een toename van betrokken Hurkse ondernemers.
 • Wat in de afgelopen maanden is ontstaan op De Hurk zien we ook gebeuren op Flight Forum. Ook daar is er ruimte om binnen de eigen ambitie verduurzaming te versnellen door samen te werken met ondernemers en lokale kwartiermakers.
 • Met Provincie Noord Brabant worden meerdere verbindingen onderzocht tussen het provinciale domein en het werkgebied van DOE. DOE kijkt inmiddels ook naar andere initiatieven als bijvoorbeeld MOED uit de regio Tilburg. Daar waar we kunnen samenwerken bestaat de kans op versnelling. Ook onderzoeken we met de Metropool Regio Eindhoven de raakvlakken om deels samen op te trekken en te acteren. Op 1 februari vindt daarnaast een door MRE georganiseerde energietop plaats.
 • Ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij is enthousiast over DOE. Met hen kijken we nu naar financieringsmogelijkheden op bedrijventerreinen in zijn algemeenheid en De Hurk in het bijzonder.
 • Het project Duurzame Daken is inmiddels gestart om in Eindhoven het enorme potentieel van daken om te zetten in verduurzamingspotentieel. We rekenen op heel wat vierkante meter duurzaam dak de komende tijd.
 • Met Fontys wordt driftig geschakeld om bedrijfsleven en onderwijs verder en beter te verbinden. Er staan talloze ambitieuze studenten klaar om bijvoorbeeld op bedrijventerreinen aan de slag te gaan met een thema als de circulaire economie. De koppeling van studenten met de laatste kennis en ondernemers zal gaan leiden tot versnelling en daarmee concurrerend voordeel.
 • DOE start binnenkort ook met een bedrijventerreininitiatief in de gemeente Best. Ook Son en Breugel met Ekkersrijt staat op de planning.
 • Tot slot gaat DOE meewerken aan een project waarbij het afbouwen van het gasverbruik centraal staat. In de periode tot einde 2019 zullen er plannen worden ontwikkeld om de wijk ’t Ven van het aardgas af te krijgen. Het naburige bedrijventerrein De Hurk gaan we inzetten om dat doel sneller te kunnen bereiken.

Voel je vrij te reageren. Ik ben benieuwd!

Hans Joosten

DOE

 

 

 

DOE gebruikt cookies op haar website om het gebruik van de website te analyseren, gebruiksgemak te verbeteren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties en informatie te zien krijgt wanneer je gebruik maakt van de doe.community website. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op de button ‘akkoord’ te klikken toestemming voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens.