Green Deal zorg Eindhoven

06-03-2018
De Green Deal Zorg duurt drie jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Met de afspraken geven betrokken partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.
De deelnemende partijen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gemeente verwacht dat de zorginstellingen meer bereiken wanneer zij samenwerken. ‘Kennisuitwisseling’ is dan ook onderdeel van het Green Deal-convenant.

Samen kun je meer
In het convenant staan daarnaast afspraken over duurzame maatregelen op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en voedselverspilling. De vijf Eindhovense zorginstellingen zeggen toe dat zij, vanuit hun eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid, hier invulling aan geven. Dit doen zij in samenwerking met het Milieuplatform Zorgsector, gemeente Eindhoven, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting DOE.
Wethouder Renate Richters van zorg, welzijn en armoedebestrijding: “De Green Deal Zorgsector Eindhoven is tevens verbonden met de Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg. Het is de bedoeling dat ook andere zorginstellingen en regiogemeenten op termijn aanhaken bij deze Green Deal. Zo kan de samenwerking en kennis van duurzaamheidsvraagstukken binnen de zorg zich als een groeiend collectief over de regio en het land verspreiden.”

Waarom een Green Deal?
Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen. Ze geven invulling aan de opgave voor de transitie naar een CO2-arme energievoorziening en een circulaire economie in 2050.
Met de Green Deal Zorgsector Eindhoven krijgen ondertekenaars drie jaar de tijd om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en toe te werken naar een integraal milieukeurmerk. Hiermee geven zij ook invulling aan de auditplicht van de Europese Energie Efficiency Richtlijn. Zij krijgen hiervoor langer de tijd, maar daarmee verplichten zij zich wel om zich breder in te zetten dan alleen op het gebied van energie. Op deze manier probeert gemeente Eindhoven organisaties in de stad te stimuleren om duurzamer te werken en de drempel te verlagen om aan de verplichtingen te voldoen vanuit het Rijk. Daarnaast biedt de samenwerking kansen voor kennisuitwisseling en bijvoorbeeld voor collectief inkopen.
Landelijk zijn er al 200 Green Deals gesloten met meer dan 1200 partijen.
DOE gebruikt cookies op haar website om het gebruik van de website te analyseren, gebruiksgemak te verbeteren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties en informatie te zien krijgt wanneer je gebruik maakt van de doe.community website. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op de button ‘akkoord’ te klikken toestemming voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens.